Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

   • poštou na adrese: Dana Andrlová, Horní Studénky 40, 789 01 Horní Studénky
   • emailem na adresu: bizuterie@cindynka.cz

 

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

   • doklad o prodeji zboží
   • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
   • podrobný popis závady

 

5. Spotřebiteli je vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

   • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
   • neodbornou manipulací a používáním,
   • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
   • poškození nadměrným zatěžováním,
   • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

 

7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

9. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 


Pomocí kontaktního formuláře nám prosím sdělte Váš požadavek, dotaz či námět na doplnění sortimentu nebo na funkci internetového obchodu, která Vám zde chybí. Na každý dotaz či podnět Vám rádi odpovíme a pokusíme se společně najít řešení k oboustrané spokojenosti.